Sanace

Cílem sanace je výrazně nebo trvale snížit narušení struktury staveb (nejčastěji vlhkost, plíseň, houba, hmyz) pomocí technických zásahů spočívajících v obnově původních systémů nebo nově provedených sanačních metodách.

Sanace zdíVoda se dostává do stavebních konstrukcí ve skupenství tekutém (voda, tající sníh) a plynném (vodní pára). Důvodem vlhnutí zdí je jejich pórovitá struktura se schopností přijímat vlhkost. Zpravidla se vlhké zdivo objevuje v důsledku dnes již nefunkční, případně vůbec nerealizované hydroizolace.

Sanační omítky jsou speciální multifunkční směsi, určené k provádění zevních a interiérových omítkových nátěrů. Chemické komponenty umožňují dosažení stejnorodé struktury při přípravě malty a dodávají směsi vodovzdornost.

V případě nutnosti zajistíme demolice a bourací práce.

Při náročnějších sanacích dokážeme vhodně kombinovat jednotlivé sanační metody podle stavebně technického provedení objektu, finančních možností vlastníka objektu a případných požadavků z hlediska památkově chráněných zájmů.

Další nabídka sanačních služeb:

  • při škodách způsobených požárem nebo záplavami
  • vysoušení stavebních konstrukcí zatopených vodou
  • vysušování kamenného a smíšeného zdiva převážně v historických a památkových objektech
  • izolace a dodatečné odizolování zdiva cihelného, smíšeného, kamenného a betonového, proti tlakové i vzlínající vodě
  • sanace staveb proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním
© 2010 EMKAS - Miloslav Kořínek všechna práva vyhrazena.